logo
logo
תמצאו אותנו גם שם:
אתר זה נבנה ופותח על ידי banjo_kazooie1.
אתר זה אינו מאחסן קבצים בשרת שלו. כל הפרקים מסופקים על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים.

סטטיסטיקה

יש לנו באתר 40 תכנים שונים

בתוכם תרגמנו 362 פרקים שונים

711 אנשים התחברו לאתר הזה עם הג'ימייל שלהם

וסך הכל מאז שבאנג'ו הכניס את הפי'צר הזה לאתר, יש לנו 539835 צפיות,

מתוכם 44582 צפיות רק מתחילת החודש,

5574 צפיות רק מתחילת השבוע,

וגם 106 צפיות רק היום.