logo
logo
תמצאו אותנו גם שם:
אתר זה נבנה ופותח על ידי banjo_kazooie1.
אתר זה אינו מאחסן קבצים בשרת שלו. כל הפרקים מסופקים על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים.

סטטיסטיקה

יש לנו באתר 40 תכנים שונים

בתוכם תרגמנו 362 פרקים שונים

711 אנשים התחברו לאתר הזה עם הג'ימייל שלהם

וסך הכל מאז שבאנג'ו הכניס את הפי'צר הזה לאתר, יש לנו 539786 צפיות,

מתוכם 44533 צפיות רק מתחילת החודש,

5525 צפיות רק מתחילת השבוע,

וגם 57 צפיות רק היום.